Walzerkönig Johann Strauss in den Sofiensälen Wien

Die wahre Heimat des Wiener Walzers

Lieu de représentation historique de Johann Strauss et de son orchestre


20 h 30
23.03.-31.10.2016